بیشتر خانوادههای چینی و هندی آرزوی فرزند پسر دارند. آنها در برخی موارد حتی حاضر به سقط جنین دختر نیز میشوند. تحقیقات جدید نشان میدهد که این کشورها ممکن است در سالهای آینده با مازاد جمعیت مردان روبرو شوند.

به نوشته همشهری، در کشورهای چین و هند نوزادان پسر بسیار محبوب‌تر از نوزادان دختر هستند. ریشه‌های این پدیده را در فرهنگ و سنن این کشورها باید جست. درآمد بیشتر مردها و این که آنان از این طریق پایداری خانواده را تضمین می‌کنند، از دلایل محبوبیت نوزادان پسر و در عین حا‌ل تبعیض علیه نوزادان دختر است.

کمبود زن و بروز خشونت در جامعه

یکی از عواقب این مسئله‌ فرهنگی این است که جنین‌های دختر را در اغلب موارد سقط می‌کنند. بر اساس نتایج تحقیقی جدید که در نشریه‌ علمی Canadian Medical Association Journal منتشر شده است، در ۲۰ سال آینده در چین و هند جمعیت مردان بین ۱۰ تا ۲۰ درصد بیشتر از جمعیت زنان خواهد بود.

عواقب اجتماعی این پدیده آن است که اکثر مردها به دلیل کمبود زن ازدواج نمی‌کنند و بچه‌دار نمی‌شوند. مدیر این پژوهش می‌گوید: «این نگرانی وجود دارد که این پدیده‌ جمعیتی باعثمشکلات روحی و حتی رشد خشونت در جامعه شود.»

پرداخت جهیزیه‌ سنگین و سقط جنین دختر

در کشور هند زمانی که دختری ازدواج می‌کند، خانواده‌ آن دختر مسئول پرداخت جهیزیه است. به همین خاطر پدران و مادران هندی اغلب تصمیم می‌گیرند دختردار نشوند، زیرا از پرداخت جهیزیه‌ سنگین هراس دارند.

قرن‌هاست که چنین شرایطی در چین و هند باعثتبعیض علیه دخترها می‌شود. این باورها حتی در مواردی منجر به قتل نوزادان دختر تازه به دنیا آمده شده است. از زمانی که از طریق سونوگرافی می‌توان مشاهده کرد که بچه دختر است یا پسر، بیشتر خانواده‌هایی که قرار است دختردار شوند، تصمیم به سقط جنین می‌گیرند.

نسبت جنسیتی نامتعادل

در حالت عادی نسبت جنسیتی نوزدان دختر و پسر متعادل است: ۱۰۵ پسر به ۱۰۰ دختر. اما در استان هنان در شمال چین و حتی در مناطق جنوبی این کشور این نسبت ۱۳۰ به ۱۰۰ است.

به گزارش دویچه‌وله، ‌ تحقیقات نشان می‌دهد که این نسبت در کشور هند ۱۱۳ به ۱۰۰ است. همچنین بر اساس این تحقیقات، تعداد پسرها در دهلی نو و در استان ‌پنجاب به ۱۲۵ نیز می‌رسد. بر اساس نتایج همین تحقیقات، مناطق جنوبی و شرقی هند نسبت متعادلی داشته‌اند.

انتخاب راحت‌تر برای خانم‌ها

کمبود جمعیت زنان و مازاد جمعیت مردان در چین باعثمی‌شود که زنان بخواهند از طریق ازدواج با مردانی که مقام اجتماعی مناسبی دارند، خود را در جامعه بالا بکشند. از طرف دیگر، این امر باعثمی‌شود که کشاورزهایی که از وضع اقتصادی خوبی برخوردار نیستند و تحصیل نکرده‌اند، نتوانند به راحتی تشکیل خانواده دهند. در کشور چین ۹۴ درصد مردان مجرد بین ۲۸ تا ۴۹ سال دارند و فاقد تحصیلات عالی‌اند.

سیاست تک فرزندی کشور چین نیز مسئله پسر و دختر بودن نوزاد را تشدید میکند. اما این سیاست هماکنون به شدت گذشته پیاده نمیشود و تنها در مورد یک سوم جمعیت چین اعمال میگردد. اقلیتها نیز از این بابت مورد استثنا قرار میگیرند. در مناطق روستایی حتی به خانوادهای که اولین فرزندش دختر بوده است، اجازه به دنیا آوردن دومین فرزند نیز داده میشود.