به گزارش افکارنیوز،این موسسه روز دوشنبه در بیانیه‌ای مطبوعاتی خاطرنشان کرد که قبرهای دسته جمعی در این قبرستان شامل اجساد شهدایی است که در جریان کشتارهای فاجعه اشغال فلسطین در سال ۱۹۴۸ به شهادت رسیده‌اند.

موسسه مذکور به نقل از مسوول پروژه مرمت و بازسازی قبرهای قبرستان " کزخانه " تشریح کرد: در این قبرها استخوان و جمجمه‌های صدها شهروند فلسطینی وجود دارد که در جریان جنایت‌های گروهک‌های تندرو یهودی در شهر یافا به شهادت رسیده‌اند.

این قبرها در جریان عملیات اکتشافی جنبش اسلامی در شهر یافا در جریان پروژه مرمت و بازسازی این قبرستان کشف شده‌اند که بخش‌های گسترده‌ای از آن بر اثر عوامل طبیعی تخریب شده است.

محمد اشقر خاطرنشان کرد: در جریان فعالیتهای خود ضمن پروژه مرمت قبرستان کزخانه، توانستیم قبرهای دسته جمعی زیادی را در این قبرستان کشف کنیم که به روزهای فاجعه اشغال فلسطین و قیام ملت فلسطین علیه استعمار انگلیس در سال ۱۹۳۶ بازمی گردد. در این قبرستان اجساد فلسطینیانی وجود دارد که در آن زمان به شهادت رسیدهاند و جمجمهها و استخوانهای بزرگی نیز در این قبرها مشاهده و مشخص شد که در این قبرها اجساد کودکان و سالخوردگان به طور دسته جمعی دفن شده و من این مساله را از طریق روایتهای افراد سالخورده در این شهر دریافتم.