به گزارش افکارنیوز،جورج پل، کاردینال استرالیایی، دیروز در پاسخ به درخواست دادستانانی از ایالت ویکتوریا درخصوص اتهام سوء استفاده جنسی از کودکان عذرخواهی و این موضوع را تایید کرد که جانشینش اعمال وی را مخفی کرده و افشا نکرده است.

اما بسیاری از افراد با این بیانیه از طرف وی راضی نشدند.

استفان وودز، که از سوء استفادههای جنسی این کاردینال رنج برده، تصریح کرد که از اظهار نظر این کاردینال بسیار متعجب شده که گفته به نفع قربانیان عمل کرده است!