فارس به نقل از نشریه عربین مانی نوشت: صندوق بین المللی پول طی گزارشی تاکید کرد دوبی تا پایان ۲۰۱۲ باید ۳۱ میلیارد دلار بدهی خارجی خود را بازپرداخت کند.

شرکت دوبی ورلد باید امسال بیش از ۲۴.۹ میلیارد دلار از بدهی های خود را بپردازد. این در حالی است که مقامهای دولت دوبی تلاش زیادی را برای استمهال بدهی های این شیخ نشین آغاز کرده اند.

صندوق بین المللی پول در ادامه این گزارش افزود دوبی با بدهی ۳۱ میلیارد دلاری در سالهای ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ روبرو است که بیش از ۵ میلیارد دلار آن مربوط به بخش مسکن است. اقتصاد دوبی در کوتاه مدت با چالشها و ریسکهای زیادی روبرو است.

بر این اساس اقدامات شرکت دوبی ورلد برای جلب اعتماد از دست رفته سرمایه گذاران و نهادهای مالی بین المللی موثر واقع شده و بانکها و موسسات مالی بین المللی اکنون با اطمینان و اعتماد بیشتری به دوبی و شرکتهای این شیخ نشین وام می دهند. افزایش قیمت جهانی نفت و بهبود شرایط تجاری و گردشگری نیز تاثیر زیادی در ارتقای جایگاه اقتصاد دوبی داشته است.

بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول بی ثباتی بخش مسکن، اعمال تحریم ها بر ضد ایران و کاهش احتمالی رشد اقتصادی آسیا مهمترین چالشها برای اقتصاد دوبی به شمار می روند.

اعمال تحریم ها بر ضد ایران به ضرر تجار و بازرگانان محلی دوبی بوده است .