به گزارش افکارنیوز،به نقل از " حریت "، ترکیه قصد دارد در آینده ای نزدیک سومین نیروگاه اتمی اش را با تکیه بر منابع داخلی اش طراحی کند و بسازد. بنا به گفته " تانر یلدز " وزیر انرژی ترکیه، ترکیه قصد دارد حدود ۶۰ تا ۸۰ درصد قطعات و تاسیسات مورد نیاز این نیروگاه را با تکیه بر منابع داخلی بسازد.

این مقام ترک همچنین تاکید کرده است برای شروع این پروژه باید حوصله و صبر به خرج داده شود و این کار تا حدود زیادی بستگی به عملکرد و موفقیت نیروگاه اول و دوم این کشور خواهد داشت.

اولین نیروگاه اتمی این کشور توسط روسیه در حال ساخت است و قرارداد ساخت دومین نیروگاه اتمی ترکیه نیز به طور مشترک به ژاپن و فرانسه واگذار شده است.