به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الجمهوریه، منابع آگاه اعلام کردند که حسنی مبارک و خانواده اش درباره اتهاماتی که علیه آنها وجود دارد در شرم الشیخ محاکمه خواهند شد.

این منابع بیان کردند که به احتمال زیاد این محاکمه در محل ریاست جمهوری که در مجاورت اقامت مبارک و خانواده اش در تفریحگاه گلف قرار دارد صورت خواهد گرفت، زیرا این موضوع سبب خواهد شد که تحقیقات از مبارک و خانواده اش امکان پذیر باشد.

منابع مذکور احتمال انتقال مبارک و خانواده اش را دادستانی جنوب سینا درشهر " طور سینا " که حدود ۱۰۰ کیلومترمربع با شرم الشیخ فاصله دارد را بعید دانستند زیرا با توجه به طولانی بودن راه و بیابانی بودن آن از نظر امنیتی این امکان وجود ندارد.

از سوی دیگر " محمود الخضیری " معاون دادگاه استیناف رژیم سابق و از شخصیتهای انقلابی مصر گفت: باید مبارک و همه عوامل فاسد رژیم منحط سابق محاکمه شوند و مردم مصر حمایت از مبارک در شرم الشیخ را نمی پذیرند.

" محمد الدمیاطی " از وکلای مصری هم گفت: سوزان مبارک و فرزندانش جمال و علا باید محاکمه شوند زیرا جنایات زیادی علیه مردم مصر انجام داده اند. خاندان مبارک اقدام به غارت اموال دولتی کرده اند و در بیکار کردن و فقیر نمودن مردم مصر نقش به سزایی داشته اند.

الدمیاطی تصریح کرد که خاندان مبارک در فروش شرکتهای دولتی به کمترین قیمت و نیز فروش اراضی مصر به خارجی ها و نیز صدور گاز به رژیم اسرائیل به میزان کمتر از قیمتهای جهانی دخالت داشته اند.