به گزارش جهان روزهای پایانی سال گذشته دعوت از پادشاه اردن به ایران جنجال برانگیز شد و پس از انتقاد گسترده علما و نمایندگان مجلس و رسانه ها، دولت اعلام کرد که این سفر انجام نمی شود و حتی وزارت خارجه تاکید کرد که این دعوت به ماهها قبل بر می گردد و در آن زمان درگیری و اعتراض در کشور اردن نبوده است.

با این حال خبر لغو سفر پادشاه اردن که از سوی مردم کشورش به دیکتاتور شناخته می شد باعثمسرت و خوشحالی بود.

در همان ایام برخی از شخصیت های سیاسی کشور در مصاحبه با خبرنگاران اعلام کردند که علت لغو سفر پادشاه اردن به ایران نظر مقامات عالی رتبه نظام بوده است.

در همین رابطه خبرنگار ما کسب اطلاع می کند که پادشاه اردن تصمیم داشته است که به ایران بیاید و در حاشیه سفر خود با یک مقام عالی رتبه نظام نیز دیدار داشته باشد که موفق به کسب موافقت برای این دیدار نمی شود.

وي پس از اينكه از ديدار با اين شخصيت عالي رتبه نظام مايوس مي شود ترجيح مي دهد كه سفر خود به ايران را لغو كند.