روزنامه دیلی تلگراف به نقل از روزنامه الوطن سوریه نوشت : مقامات سوری به مردم این کشور وعده داده اند که تا روز جمعه حالت فوق العاده حاکم بر سوریه را که به مدت چند سال بر این کشور حاکم بوده را لغو و به جای آن قوانین جدیدی را حاکم می کنند.

به گزارش مهر، بر اساس این گزارش، هم اکنون کمیسیون قضایی سوریه در حال بررسی قوانین جدید است.

لغو حالت فوق العاده در سوریه پس از آن اجرا می شود که در هفته گذشته دولت این کشور استعفا داد و "بشار اسد" رئیس جمهور، عادل سفر را مامور تشکیل کابینه جدید کرد.