واحد مرکزی خبر به نقل از پرس تی وی گزارش داد، بیش از یکصد دانشجوی دانشگاه کالیفرنیای جنوبی در اعتراض به افزایش تجاوزات علیه زنان از حضور در کلاس درس خودداری کردند.

این تظاهرات زمانی برپا شد که جو بایدن، معاون رئیس جمهور آمریکا از طرح جدیدی برای جلوگیری از خشونت های جنسی در دانشگاهها خبر داد.

برپاکنندگان این تظاهرات گفتند این اقدام در واکنش به برخی اقدامات خلاف اخلاق برپا شد که به تازگی در برخی دانشگاهها بوقوع پیوست.

آنا مکتاکیان، مسئول هماهنگی تجمع دانشجویان در گفتگو با شبکه پرس تی وی گفت: این تظاهرات در پاسخ به ارسال نامه های الکترونیکی غیر اخلاقی صورت گرفت که توسط برخی دانشجویان ارسال شده است.

در این نامه الکترونیک از اقدامات غیر اخلاقی توسط زنان حمایت شده و از مردان خواسته شده است دانشجویانی که از خاورمیانه در این دانشگاه حضور دارند هدف قرار دهند.

با این حال تظاهر کنندگان اعلام کردند این نوع حملات علیه زنان از دانشگاه کالیفرنیای جنوبی نیز فراتر رفته است.

نتایج بررسی وزارت دادگستری آمریکا حاکی از آن است که از هر پنج دختر، یک دانشجوی در حال تحصیل به نوعی تحت آزار جنسی قرار گرفته است.

تظاهر کنندگان اعلام کردند: این آمار نشانگر وخامت میزان آزار جنسی در مدارس آمریکاست.

یکی از شرکت کنندگان در این تجمع گفت: زنان باید بدانند رفتن به دانشگاه می تواند برای آنها خطرآفرین باشد.

تظاهر کنندگان می گویند: بهترین راه برای پایان دادن به خشونت های جنسی، ارائه آموزش های لازم به مردان است.

مسئولین دانشگاه ارسال نامه های الکترونیک غیر اخلاقی را تقبیح کردند و افزودند: موضوع را بطور جدی تحت بررسی قرار خواهند داد.