افکارنیوز: ديدهبان حقوق بشر حاكي از آن است كه به مهاجران در بازداشتگاههاي آمريكا تجاوز جنسي صورت ميگيرد.

یک گروه آمریکایی حقوق بشر، گزارشی را به چاپ رسانده است که در آن به وقایع متسند شده و گزار‌ش‌ها درباره مهاجران خارجی در بازداشتگاه‌های مهاجران در آمریکا اشاره شده است.

بر اساس گزارش دیده‌بان حقوق بشر، تعداد واقعی نمونه‌های تجاوز ممکن است بسیار بیشتر باشد چون بسیاری از قربانیان این تجاوزها به کشورهای خود بازگردانده شده باشند یا فرصت شکایت کردن نداشتند.

بر اساس گزارش‌ها، سازمان گمرکات و مهاجرت آمریکا تعیین دستورات قانونی الزام‌آور برای بررسی شرایط بازداشت‌شدگان امتناع کرده است.

" مگان روهد " محقق حقوق بشر در دیده‌بان حقوق بشر گفته است که حوادث(تجاوز جنسی به بازداشت‌شدگان) که ما از آنها مطلع هستیم می‌تواند بخش بیرون از آب کوه یخی باشد، چون تعداد زیادی از کسانی که قربانی تجاوز بودند، بازگردانده شده‌اند.

به گزارش فارس، دیده‌بان حقوق بشر تاکید کرده است تعداد تجاوزها و آزارهای جنسی که در بازداشت‌گاه‌ها روی می‌دهد ناشناخته است.

در یک مورد، در سال ۲۰۰۸ پنج زن که در بندر " ایزابل " در تگزاس دستگیر شده بودند، مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند. نگهبانان این بازداشت‌گاه‌ها وارد اتاق هر کدام از این زن‌ها شده و به آنها گفتند که تحت آموزش‌های پزشکان فعالیت می‌کنند و به این زنان تجاوز کردند.

بر اساس گزارشها،در سال ۲۰۰۷ نيز يك قرباني قاچاق انسان در زندان فلوريدا مورد تهاجم جنسي قرار گرفته بود.