به گزارش ايسنا، قاضي وسلي بروآن كه ۱۰۳ سال دارد در مصاحبهاي با روزنامه چاپ ايالت كانزاس آمريكا گفت: تاكنون تصميمي مبني بر ترك پست خود نگرفتهام. به احتمال زياد هم تا هنگامي كه جان در توانم باشد به كار قضاوتم ادامه ميدهم.

این قاضی ۱۰۳ ساله در ادامه به روزنامه «کانزاس استار» یادآور شد: پیش از من در سال ۱۹۷۷ میلادی قاضی ۱۰۴ ساله‌ای می‌زیست که تا آن سن به قضاوت می‌پرداخت. در طول این سه دهه تاکنون شخصی با سن بالای یکصد سال نبوده که در کار قضاوت باشد.

یکی از همکاران جوان این قاضی درباره وی خاطرنشان کرد: او از لحاظ جسمانی تغییرات فراوانی کرده است، اما از نظر ذهنی هنوز پویا است. به راحتی می‌تواند از عهده حل مسایل و مشکلات پرونده‌ها برآید.