هیلاری کلینتون در کنفرانس خبری با وزیر خارجه فنلاند در واشنگتن گفت: لوران باگبو در حال حاضر در بازداشت دولت اوتارا رئیس جمهور ساحل عاج است.

به گزارش واحد مرکزی خبر، این انتقال قدرت هشداری قوی برای دیکتاتورها و سران خودکامه منطقه و سران جهان ارسال می کند که آنها نباید صدای مردم خود را در انتخاباتی عادلانه و آزاد نشنیده بگیرند.

اراده مردم برای آنهایی که در قدرت هستند عواقبی خواهد داشت.

ما از آمریکا، مردم و دولت فرانسه و دیگر اعضای جامعه جهانی که برای اطمینان یافتن از امنیت مردم ساحل عاج در زمان بحران این کشور تلاش داشتند و همکاری کردند و همچنین از تمام مردم ساحل عاج می خواهیم آرامش خود را حفظ کنند و در ساختن آینده ای صلح آمیز برای کشورشان مشارکت داشته باشند. هیلاری کلینتون همچنین درباره یمن گفت: ما از هر دو طرف می خواهیم که در گفتگوهایی برای دسترسی به راه حلی که مورد حمایت مردم یمن است، مشارکت داشته باشند.

علی عبدالله صالح رئیس جمهور یمن آمادگی خود را برای انتقال قدرت به صورت صلح آمیز اعلام کرده است اما ما هیچ مشخصه و جدول زمانی برای این انتقال قدرت در اختیار نداریم.
بنابراین از تلاش های شورای همکاری خلیج فارس برای دسترسی به بیانیه ای که دقیقا نشان می دهد دولت چه اقدامی خواهد کرد و مدت زمانی که این انتقال قدرت صورت خواهد گرفت، حمایت می کنیم