به گزارشافکارنیوز، «پتر نکاس»، نخست وزیر چک امروز به دلیل اتهامات فساد و سوءاستفاده از قدرت علیه یکی از نزدیکترین معاونانش استعفا می‌کند.

در پی استعفای وی قرار است که ائتلاف حاکم دولت جدیدی را به رهبری شخص دیگری تشکیل دهد.