به گزارشافکارنیوز، وی در این باره افزوده است که احتمالا " کلیفورد اسلون " عهده دار این ماموریت خواهد شد. وی در این باره افزوده است که احتمالا وزارت امور خارجه آمریکا ماموریت " مقابله با این چالش " را به وی واگذار خواهد کرد.

تعيين قريب الوقوع اين نماينده ويژه در حالي انجام مي شود که زندانيان گوانتانامو در اعتراض به شرايط بد زندان از ماه فوريه اعتصاب غذايي عمومي را آغاز کرده اند. بسياري از اين افراد بدون اتهام بازداشت شده و مورد تحقير، توهين و شکنجه بازجويان و زندانبانان قرار گرفته اند. در ميان ۱۶۶ زنداني بازداشت شده در گوانتانامو ۸۶ نفر از آنان از جمله ۵۶ زنداني انتقال يافته از يمن در شرايط وخيمي به سر مي برند.