به گزارش افکارنیوز، گذرنامه واقعی «حسنی مبارک» که در میان تعدادی از صاحبان مزایده‌ها به صورت محرمانه به مبلغ ۱۵۰ هزار پوند مصری عرضه شده است، بین طرفداران گذرنامه‌های افراد مشهور جنجال به پا کرده است.

بر اساس این گزارش تعدادی از مشتریان گذرنامه مبارک گفتند که مبلغ گذرنامه واقعا بالاست زیرا مبارک هنوز زنده است و این مبلغ ممکن است بعد از مرگش بیشتر شود اما قیمت کنونی گذرنامه در حال حاضر ۵۰ تا ۵۵ هزار پوند است بویژه اینکه گذرنامه اصلی و متعلق به مبارک است.

این گذرنامه که تاریخ اعتبار آن از ۱۵ سال قبل به اتمام رسیده است و یک گذرنامه قدیمی است، در جریان انقلاب مصر از منزل مبارک یا نهاد ریاست جمهوری به سرقت رفته است.

مجدی حنفی از بارزترین افرادی که گذرنامههای مشاهیر و بزرگان را جمعآوری میکند و یکی از تاریخنگاران ضرب سکه و اسکناس در مصر است، گفت که قیمت گذرنامه مبارک بسیار بالاست زیرا مبارک زنده است و در نتیجه ما نمیدانیم که وی چه تعداد گذرنامه دارد و در عرف کسانی که گذرنامههای افراد مشهور را جمعآوری میکنند، اگر گذرنامه شخصی بیشتر از یک عدد باشد قیمت آن پائین خواهد آمد.