به گزارش افکارنیوز، " شائول موفاز " رییس حزب کادیما، اظهارات روز گذشته نتانیاهو درباره روحانی را قضاوتی زودهنگام خواند.

موفاز با اشاره به اینکه نتانیاهو مواضع سیاسی و حزبی خود را جایگزین منافع اسراییل می کند گفت هنوز باید برای قضاوت درباره روحانی چند ماه صبر کرد.

نتانیاهو روز گذشته در واکنش به انتخاب حسن روحانی به عنوان رییس جمهور جدید ایران گفته بود که این موضوع تغییری در سیاست هسته ای این کشور ایجاد نخواهد کرد و تصمیم گیری درباره جهتگیری های سیاست هسته ای در اختیار رهبر ایران است.

" شلی یاسیموویچ " یکی از رهبران حزب اپوزیسیون کارگر اسراییل نیز با انتقاد از موضعگیری نتانیاهو گفت که پیام انتخابات اخیر در ایران این است که مردم این کشور خواهان تغییر هستند.
وی افزود با ارزیابی های نادرست قبلی نباید به تحلیل وقایع احتمالی در آینده نشست.

یاسیموویچ با کنایه به اظهارات نتانیاهو افزود: " طبیعتا روحانی یک صهیونیست مخفی نیست و شخصیتی نزدیک به رهبری جمهوری اسلامی است و او را باید با نامزدهای موجود مقایسه کرد. "

" ام کی ایتان " یکی دیگر از رهبران حزب کارگر نیز بدون قضاوت درباره درست یا نادرست بودن اظهارات نتانیاهو گفت که بالاخره شرایط جدید ایران بهتر از شرایط قبلی و زیستن در یک شرایط ترس و وحشت است.

وی افزود:" آقای نخست وزیر باید از ترساندن ما دست بردارد. شاید حق با نتانیاهو باشد، اما شاید هم با انتخاب یک فرد عادی در ایران امید برای تغییر باشد. من امیدوارم عصر جدید آغاز شود."