به گزارش افکارنیوز، سید حسن نصرالله سالها است که در خفا زندگی می‌کند و به ندرت در انظار عمومی دیده شده است.

" علی هاشم "، خبرنگار لبنانی که برای پوشش اخبار القصیر به این شهر سفر کرده است، گفته: " شنبه گذشته(پانزدهم ژوئن) وسط خیابان اصلی شهر ایستاده بودم که خودرو بزرگ سیاه رنگی از کنارم رد شد، دیدم سید حسن نصرالله در صندلی کنار راننده نشسته، عمامه به سر ندارد و لباس نظامی به تن کرده است. به من لبخند زد و سر تکان داد. "

منابع نزدیک به حزب‌الله می‌گویند که این نخستین دیدار سید حسن نصرالله نبوده بلکه او یک روز پیش از آنکه محاصره قصیر آغاز شود به اطراف این شهر رفته و با فرماندهان و چند تن از نفرات زخمی حزب‌الله دیدار کرده و در جمع افراد حزب‌الله در آنجا سخنرانی کرده است.

به گفته این منابع، نصرالله همچنین یک بار هم پس از اینکه قصیر به تسخیر حزبالله و ارتش سوریه درآمد به این شهر و روستاهای اطرافش رفته و از نفرات حزب الله در آنجا بازدید کرده است.