روزنامه ایران در ستون دیگه چه خبر خود نوشت:

مازیار ناظمی، مجری و گوینده اخبار صدا و سیما با ذکر خاطره‌ای به نقل از علی​اصغر سلطانیه نماینده ایران در آژانس انرژی اتمی در جلسه شورای حکام نوشت: نماینده امریکا انگشتان دستش را بالا گرفت و با تهدید به من گفت: «ایران دو راه بیشتر ندارد یا توقف غنی‌سازی یا تحریم و انزوای بیشتر!»

این مجری تلویزیون افزوده: دکتر می‌گفت ما چون عضو ناظر بودیم، بعد از همه نوبت سخنرانی به ما می‌رسید. مطابق عرف باید متن سخنرانی معلوم باشد و کپی آن هم در اختیار اعضا قرار گیرد همه اینها آماده بود و اصلاً موضوع بحثمن هم چیزی دیگری بود. وقتی نوبتم شد، دیدم نمی‌توانم در مقابل این قلدری و هتاکی امریکایی‌ها ساکت باشم. رفتم بالا و خارج از بحثم گفتم: از تهدید‌ها تعجب می‌کنم، شما مردم ایران را نمی‌شناسید، زمانی که ما در قله‌ها بودیم، شما یا کشف نشده بودید یا در جنگل‌ها زندگی می‌کردید!

بعد از این حرف همه اعضا خندیدند و بعد البرادعی برایم پیامک زد و نوشت: «علی! من که مصری هستم و تمدن قوی داریم، نماینده یونان هم من را دید و گفت ما هم تمدن برابر با شما داریم ولی همه متوجه شدیم روی صحبت‌ات با نماینده امریکاست…

سلطانیه به بچههای پشت صحنه تهران ۲۰ میگفت این را گفتم تا احساس غرور کنید و بدانید ذرهای از تهدید دشمنان ایران مرعوب نشده و نمیشویم.