به گزارشافکارنیوز، جمعیت حقوق بشر مغرب تاکید کرد که بهبود وضعیت حقوق بشر در این کشور مستلزم ایجاد اصلاحات سیاسی است.

این جمعیت تاکید کرد: شکنجه، بازداشت‌های سیاسی، آدم ربایی و محدودیت آزادی مطبوعات در مغرب از سر گرفته شده است.

عبدالاله بن عبدالسلام معاون رئیس جمعیت حقوق بشر مغرب به شبکه خبری العالم گفت: رژیم مغرب نشان داد که برای قرار گرفتن در صف کشورهایی که به حقوق بشر احترام می گذارند، اراده سیاسی واقعی ندارد.