به گزارش افکارنیوز، تمرینات هوایی مشترک عربستان و مصر تحت عنوان «فیصل ۱۰» در راستای طرح تمرینات مشترک بین نیروهای مسلح مصر و عربستان انجام می‌گیرد.

این تمرینات شامل اجرای پروازهای شناسایی در قلمرو پایگاه هوایی ملک فهد در بخش غربی طائف و اجرای چندین پرواز هوایی مشترک به منظور انجام ماموریت رهگیری هواپیماهای دشمن و مقابله با تهدیدات مختلف هوایی است.

همچنین چندین کنفرانس و جلسه سخنرانی برای نیروهای شرکتکننده در این تمرینات به منظور یکی شدن مفاهیم جنگی و تبادل تجربههای آموزشی برگزار خواهد شد تا نهایت استفاده از تمرینات برای دو طرف و حمایت از توانایی آنها برای برنامهریزی و مدیریت عملیات هوایی مشترک بعمل آید.