به گزارش افکارنیوز، یک هیات قضایی مایکل اپلباوم شهردار مونترال برای ایراد توضیحات درباره یک پرونده فساد فراخوانده و دستگیر کرده است.

وی در ارتباط با یکی از چند پرونده فساد در شهر مونترال دستگیر شده است. تحقیقات درباره این پرونده ها مدتی است آغاز شده است.

هنوز معلوم نیست این تحقیقات چقدر به طول خواهد انجامید.
پیش از این نیز شهردار قبلی مونترال در ارتباط با یک رسوایی مشابه در ماه نوامبر از مقام خود استفاده کرده بود.