به گزارش افکارنیوز، به نقل از نشریه فوکوس، " هلموت اشمیدت " صدر اعظم پیشین آلمان در گفتگو با روزنامه " هندلز بلات " درباره صلاحیت سیاسی - مالی آنجلا مرکل ابراز شک و تردید کرد و اظهار داشت که مرکل فردی است که درباره امور مالی چیزی نمی داند، اما از اموال برخوردار است.

وی افزود: یورو نیازی به نجات دادن ندارد و شرایط آن عالی است.

وی همچنین با تاکید بر اینکه نرخ تورم دو درصد در سال معمولی است همچنین گفت هیچ دلیلی وجود ندارد که ما یورو را نجات دهیم.


اشمیدت همچنین خاطر نشان کرد که دستمزدها در سالهای گذشته در آلمان به اندازه کافی رشد نکرده است.