آئو با اعلام اينكه نوهاش يك روح شيطاني است، او را با كوبيدن به ديوار به قتل رساند.

به گزارش ایسنا، عروس این زن در این باره به رسانه‌های چین گفت: «هنگامی که در حمام بودم این اتفاق رخ داد. علاوه بر این، در دوران بارداری هم مادر‌شوهرم به یکی دیگر از نوهایش فرمان می‌داد تا با لگدزدن به شکم من بچه را بکشد. او عقیده داشت این بچه یک شیطان است و باعثخراب شدن زندگی و تباهی خانواده می‌شود.»

به گزارش ايسنا، براساس اعلام پليس منطقه نان چانگ در چين و خبرگزاري فرانسه، مادربزرگ بيرحم پس از اين اقدام براي دو روز ناپديد شد، اما در نهايت پليس موفق شد او را دستگير كند.