به گزارشافکارنیوز، پایگاه الوفاق گزارش داد: نظامیان رژیم بحرین طی روز های گذشته چهارده نفر را بازداشت کردند، به یازده منزل یورش بردند و بیست نفر را زخمی کردند.

در روزهای گذشته علاوه بر به کارگیری مفرط از زور و خشونت سه نفر نیز شکنجه شدند. به یازده منطقه در النویدرات، کرباباد، السهله الشمالیه، المحرق، الخارجیه، کرزکان، العکر با هدف یافتن تظاهرات کنندگان و دستگیری آنها یورش برده شد.

در این میان چهارده نفر از جمله دو کودک بازداشت شدند، از منطقه باربار چهار نفر، کرباباد دو نفر، البلاد القدیم دو نفر، کرزکان، السنابس، الدراز، المحرق، دمستان و الخارجیه به ترتیب از هر منطقه یک نفر بازداشت شدند. این افراد با یورش به منازل آنها یا در خیابان عمومی این افراد را بازداشت کردند.

بر اساس گزارش منابع وابسته به مخالفان، نظامیان رژیم از سلاح ساچمه ای، بمب های صوتی و گلوله جنگی علیه کسانی که دست به تظاهرات مسالمت آمیز در مناطق البلاد القدیم، بوری، کرباباد، المقشع، سلماباد، النویدرات، سند، کرزکان، السنابس و سفاله زده بودند استفاده کردند.

در این مدت سه نفر مورد شکنجه و ضرب و شتم قرار گرفتند و یکی از شکنجه شدگان با گلوله ساچمه ای زخمی شده بود. در هشت مورد اموال خصوصی شامل خودرو و اثاثیه منازل مردم در مناطق ابوقره، دمستان، الکوره، المصلی، الخارجیه، عالی، عراد تخریب شد.

در روستای دمستان به سبب به کارگیری گسترده از گازهای اشک آور یک منزل دچار حریق شد.

منابع وابسته به مخالفان اعلام کردند: در حالی که مردم تلاش کردند در برخی از مناطق مانع از تخریب اموال خود از سوی افراد ناشناس شوند نظامیان رژیم مانع آنها شدند و اقدامی در برابر تلاش های تخریب گرانه افراد ناشناس انجام ندادند.