به گزارش افکارنیوز، به نقل از روزنامه فرانسوی لیبراسیون؛ شمار زندانیان در زندان های این کشور به رقم تاریخی ۶۸ هزار نفر رسید که از پایان جنگ جهانی دوم تاکنون بی‌سابقه است. این در حالی است که ظرفیت زندان های فرانسه ۵۷ هزار نفر است که موجب ازدحام جمعیت زندان‌ها شده است. به نوشته این روزنامه تعداد زندانیان این کشور نسبت به سال گذشته ۱/۶ درصد افزایش یافته است.

ماری کرتنو، یک جمعیت شناس به این روزنامه گفته است: «نرخ محبوسین در فرانسه ۱۰۳ نفر به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر است که یک رکورد محسوب می شود.»
یکی از فعالان عضو سازمان نظارت بین المللی زندان‌ها می‌گوید: «به لطف دولت چپ گرای اولاند، تا به حال سابقه نداشته زندان ها این اندازه پر باشند!»

بیکاری و بحران اقتصادی چالش اصلی کشور فرانسه است که موجب افزایش خشونت های اجتماعی شده است.