به گزارش افکارنیوز، صدها نفر از اهالی شهر «سراقب» از توابع ریف ادلب در شمال غربی سوریه امروز سه‌شنبه علیه «جبهه النصره» تظاهرات و اقدامات تجاوزکارانه این گروه در قالب هیئت‌های شرعی که در بازداشت، ربودن و تجاوز به اهالی این شهر نمود پیدا می‌کند، را محکوم کردند.

در این تظاهرات اهالی شهر سراقب شعارهایی سر دادند که اقدامات عناصر جبهه النصره در این شهر را محکوم می‌کرد و خروج جبهه النصره از این شهر را خواستار بود.

عناصر جبهه النصره برای مقابله با این اعتراض‌ها و متفرق کردن معترضان اقدام به شلیک هوایی و بازداشت شماری از تظاهرات کنندگان به بهانه فتنه انگیزی کردند.

از سوی دیگر اختلاف بین دو گروه تروریستی به نام «گردان عقاب‌های شام» و گروه «حسن الحمود» که در مرکز شهر سراقب متمرکز است، موجب قطع کامل شهر سراقب از سوی گروه تروریستی «گردان عقاب‌های شام» شد.

دلیل این اختلاف درخواست گروه تروریستی «گردان عقاب‌های شام» از گروه تروریستی «حسن الحمود» جهت دستیابی به مقداری از ذخایر تسلیحاتی از جمله یک دستگاه تانک در اختیار گروه حسن الحمود بود.

اگرچه اهالی منطقه اقدام به باز گرداندن برق به شهر کردند، اما گروه تروریستی گردان عقابهای شام تهدید کرده، در صورتیکه گروه حسن الحمود تن به خواستههایش ندهد، به مقرهای حسن الحمود حمله خواهند کرد.