به گزارش افکارنیوز، دولت دمشق ۴۳ تونسی که توسط گروه‌های سلفی برای جنگ وارد سوریه شده بودند را تحویل مقامات تونس داد.

مسئله اعزام جوانان تونسی به سوریه با دعوت مفتی‌های وهابی طی ماه‌های گذشته به یکی از مسائل مهم در این کشور تبدیل شده؛ وزارت کشور تونس در همین راستا اعلام کرده، اعزام جوانان اصلی‌ترین تهدید برای امنیت ملی کشور است.

اختلافات بین سلفی‌های با دولت تونس هم پس از انتشار اخبار متعدد از ایجاد باندهای اعزام نیرو از این کشور به درگیری‌ها در سوریه توسط سلفی‌ها تشدید شد.

خانوادههای جوانان اعزام شده به سوریه با برگزاری تظاهراتها و تجمعات متعدد دولت تونس را به اهمال در قبال اقدامات غیرقانونی مخالفان متهم کرده است و دولت پس از این فشارها وادار به برخورد با سلفیها شده است.