به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، منابع امنیتی از انتقال " حسنی مبارک " به بیمارستانی در " شرم الشیخ " محل اقامت وی و خانواده اش خبر دادند.

منابع مذکور اعلام کردند: مبارک بعد از ظهر امروز به بیمارستان انتقال یافته است و تدابیر شدید امنیتی در شرم الشیخ اتخاذ شده است. منابع بیمارستانی از هرگونه اظهار نظر در این باره خوداری کردند.

شایان ذکر است که انتقال مبارک پس از انجام تحقیقات طولانی از وی صورت گرفته است قبلا برخی منابع از انتقال وی به شهر طور در استان سینا برای مرحله تحقیقات درباره اتهاماتی که علیه وی وجود دارد خبر داده بودند.