افكار نيوز: یک زن انگلیسی با جمعکردن ۳۲هزار چای کیسهای خاطرات روزانه زندگیاش را ثبت کرده است!
پتی‌گال‌هولمز، ۴۲‌ساله که نوشیدن چای یکی از اجزای جدا‌نشدنی زندگی‌اش به‌حساب می‌آید می‌گوید خوردن هر فنجان چای با دوستان یا خانواده‌اش یک لحظه مهم برای او به حساب می‌آید.

او بعد از استفاده از هر چای کیسه‌ای آن را خشک می‌کند و سپس شماره سریال آن را با یک کاغذ یادداشت روی آن می‌چسباند. او روی این کاغذ علاوه بر تاریخ و ساعت، مختصری نیز درباره اینکه این چای را با چه کسی نوشیده است و درباره چه چیزهایی حرف زده‌‌اند می‌نویسد. این خانم که مادر ۳‌بچه‌ است، می‌گوید شاید مجموعه چای‌های کیسه‌ای او ارزش مادی نداشته باشد اما خاطرات این فنجان‌های چای برای او یک دنیا ارزش دارد.