به گزارش افکارنیوز، در آگهی مزایده‌ای که پارلمان انگلیس برای تعمیر این توالت‌های ساخت ۱۹۳۷ چاپ کرده، می‌خوانیم که این مکان‌ها در وضعیت غیرقابل قبولی هستند و بنابراین تصویر بدی از کاخ «وستمینستر» که پارلمان در آن است ارائه می‌دهند، پس باید خیلی فوری تعمیر شوند تا بتوانند در رده‌بندی سایت «یونسکو» جا بگیرند!

خلاصه اين که، تعميرات لازم براي نوسازي اين توالتها بين ۹۰۰ تا ۱۰۰ هزار پوند خرج برميدارد! اما، تکس پيرز اليانس که يک سازمان دفاع از مالياتدهندگان و کاملا مخالف اين ولخرجي است، با عصبانيت ميگويد: با اين پول يک خانواده ميتواند براي خودش خانه بسازد!