به گزارش افکارنیوز، عناصر گروه‌های مسلح به ویژه گروه تروریستی " جبهه النصره " شهرهای " نبل " و " الزهراء " در حومه حلب را با موشک هدف قرار می دهند.

بر اساس این گزارش، مهاجمان برای تحت کنترل گرفتن شرق این دو شهر از محور شهرهای " مایر " و " بیانون "، از انواع سلاح استفاده می‌کنند.

خبرنگار العالم گفت، کمیته‌های مردمی و ساکنان این شهرها همچنان در حال مقاومت هستند و از ورود گروه‌های مسلح و تروریستی جلوگیری می‌کنند.

ساکنان این دو شهر شیعه نشین ماهها است که تحت محاصره گروههای مسلح و تروریستی قرار دارند.