به گزارشافکارنیوز، عدنان المهنا، یکی از رهبران اهل سنت عراق که از سازمان‌دهندگان تظاهرات اعتراض‌آمیز در برخی استان‌های این کشور است، از معترضان خواست تا تظاهراتی مشابه تظاهرات مصر برگزار کنند. وی همچنین تاسیس جنبشی برای جمع آوری امضاء علیه نخست وزیر همانند آنچه که جنبش " تمرد " مصر انجام داد را خواستار شد.

وی گفت: تظاهرکنندگان عراقی می‌توانند اوضاع را تغییر دهند و این چیزی است که از طریق انتخابات یا با سلاح ممکن نیست چنانکه مصری‌ها توانستند پس از یک سال با تظاهرات سازمان‌دهی شده مرسی را برکنار کنند.

جنبش تمرد مصر که یک کمپین برای جمع آوری امضاء علیه رئیس‌جمهوری این کشور بود پس از جمع‌آوری ۲۲ میلیون امضاء توانست قدرت را از مرسی بگیرد. به تازگی چنین کمپینی در تونس و مراکش نیز آغاز به کار کرده است.

هزاران عراقی در اعتراض به سیاستهای نوری المالکی و با درخواست آزادی زندانیان سیاسی، چند ماه است که تظاهراتهای گستردهای را در برخی استانهای این کشور از جمله استان الانبار و نینوا برگزار میکنند.