به گزارشافکارنیوز، شب گذشته نسخه ای از این نامه در سایت اینرنتی " رادیو یا " یکی از رسانه های کشور نیکاراگوئه منتشر شده بود. زمان ارسال این نامه در تاریخ ۳۰ ژوئن(۹ تیر) از مسکو به ماناگوا پایتخت کشور نیکاراگوئه بوده است.

این نامه به زبان انگلیسی نوشته شده و نماینده دولت نیکاراگوئه اظهار داشته که نامه مشابهی نیز از سوی اسنودن به زبان لهستانی برای دولت لهستان ارسال شده است.

" ادوارد اسنودن " کارشناس پیشین دستگاه اطلاعاتی آمریکا که اسناد محرمانه آژانس امنیت ملی آمریکا را فاش کرده بود اکنون بدنبال دریافت پناهندگی از یکی از کشورهای جهان است. دولت اوباما با کارشکنی سعی دارد تا از دریافت پناهندگی توسط وی خودداری نماید و در این زمینه رایزنی هایی را با مقامات کشورهای خارجی انجام داده تا به اسنودن پناهندگی اعطا نکنند.