به گزارش افکارنیوز؛ مسعود بارزانی در دیدار با نوری مالکی نخست وزیر عراق بر لزوم وحدت برادران عراقی برای حل اختلافات و مشکلات خود تاکید کرد.

از سوی دیگر نوری مالکی نخست وزیر عراق هم در این دیدار برلزوم ادامه فعالیت کمیته های تخصصی دو طرف برای غلیه بر اخلاف نظرها تاکید کرد.

مسعود بارزانی در این دیدار از نوری مالکی خواست هرچه سریع تر برای حل اختلافات و مشکلات موجود تلاش شود و این مشکلات از طریق مذاکره و گفت وگو حل و فصل شود.

نوری مالکی نخست وزیر عراق نیز در این دیدار به نوبه خود ضمن تاکید بر مثبت بودن نتایج این مذاکرات خوئاستار ادامه بافتن این دیدارها برای رسیدن به راه حل مناسبی جهت غلبه بر اختلافات موجود شد.