افکارنیوزـ رسانه های عربستان سعودی روز یکشنبه گزارش دادند امام جماعت یکی از مساجد این کشور به علت نارضایتی از پرداخت نشدن دستمزد خود، در مسجد را به روی نمازگزاران بست و از ورود آنها به مسجد جلوگیری کرد. قرار بود حقوق این امام جماعت که تبعه عربستان سعودی است از سوی یک فرد خیرخواه تامین شود.

اما فرد مذکور پس از آنکه مقامات مذهبی عربستان از تایید رسمی این امام جماعت به عنوان امام جماعت مسجد مذکور خودداری کردند، از پرداخت حقوق وی منصرف شد.

واحد مرکزی خبر نوشت، این مسجد در منطقه نجد در مرکز عربستان سعودی قرار دارد. به گزارش خبرگزاری آلمان از ریاض، امام جماعت مذکور نیز که از پرداخت نشدن حقوق خود ناراحت شده بود، در مسجد را به روی نمازگزاران قفل کرد و از ورود آنها برای اقامت نماز جمعه جلوگیری کرد.