به گزارش افکارنیوز، بشار اسد در گفت‌وگو با روزنامه البعثارگان حزب بعثحاکم در سوریه از اظهارنظر برخی از مسئولان سابق حزب بعثاز جمله فاروق الشرع معاونش بعد از گذشت چند روز از تغییرات در حزب بعثانتقاد کرد و گفت علت اصلی برکناری آنان اشتباهات و کجروی‌های آنها بوده است.
وی بار دیگر انتقاد خود را از گروه اخوان‌المسلمین تکرار کرد و آنها را خوارج عصر توصیف کرد و گفت، اخوان‌المسلمین به جای مردم با اسرائیل و غربی‌ها سازش می‌کنند.
بشار اسد افزود، به رغم تمام تلاش‌ها برای تخریب هویت عربی ما، این هویت وجود دارد، ما دارای هویت عربی معتدلی هستیم که نیازمند تلاش رسانه‌ای، فرهنگی، سیاسی و دینی است.
بشار اسد تاکید کرد، از همان ابتدای درگیری‌ها کسانی بودند که تلاش داشتند تاریخ حزب بعثرا محو کنند و به رغم تمامی دستاوردهای ۵۰ ساله آن بگویند که حزب بعثعامل تخریب کشور بوده است.
وی افزود، مبارزه با فساد موجب بازگشت حزب بعثبه جایگاهش می‌شود.
اسد در ادامه تصریح کرد، ‌ قدرت اصلی و حقیقی این حزب در تعامل با مردم و حمایت ملی از برنامه‌‌ها، عملکردهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نهفته است.
وی ابراز امیدواری کرد که با سقوط اخوانالمسلمین در مصر هویت عربی به جایگاه حقیقی خود بازگردد.