به گزارشافکارنیوز، این عضو ارشد طالبان پاکستان به شبکه خبری بی. بی. سی گفت، این پایگاه با همکاری مبارزان افغانی طالبان که در سال‌های گذشته به سوریه رفته‌اند، تأسیس می‌شود.

به گفته وی، دست‌کم ۱۲ کارشناس امور نظامی و فناوری اطلاعات در دو ماه گذشته به سوریه رفته‌اند.

به نظر می‌رسد علت تمایل طالبان به حضور در سوریه انگیزه‌های قبیله‌ای و مذهبی باشد. اعضای طالبان بر این باورند که گروهی از سنی‌های مستقر در سوریه در حال حاضر توسط دولت این کشور تحت فشار هستند.

تاکنون دولت پاکستان در ارتباط با تمایل طالبان برای تأسیس پایگاه در سوریه اظهارنظری نداشته است.

محمد امین، یکی از عاملان ارشد طالبان وهماهنگکننده تاسیس پایگاه در سوریه، با اشاره به شروع تلاشهای این گروه شبهنظامی برای ایجاد پایگاه در سوریه از شش ماه گذشته، گفت: جهاد در سوریه از شش ماه گذشته آغاز شده است.