به گزارشافکارنیوز، رهبران حاضر در چهاردهمین نشست سازمان مرکوسور ۱۶ قطعنامه در زمینه‌های مختلف را به تصوصب رساندند.

رهبران خاضر در این نشست به تصویب رساندن این قطعنامه‌ها را برای پیشرفت و انسجام بخشی میان کشورهای عضو این سازمان ضروری دانستند.

محکوم کردن جاسوسی‌های آمریکا در جهان، رفتار ناپسند و انتقاد برانگیز مقامات اروپایی با اوو مورالس، رئیس جمهور بولیوی در مسیر بازگشت از روسیه و همچنین اعطای پناهندگی به ادوارد اسنودن، افشاگر سازمان امنیت ملی آمریکا از جمله موضوعات این قطعنامه ها را تشکیل می‌دهند.

مرکوسور که در سال ۱۹۹۱ با عضویت کشورهای برزیل، آرژانتین، اروگوئه و پاراگوئه تاسیس شد دارای اهداف تجاری به منظور ارتقای تجارت آزاد و تبادل آزادانه محصولات، نیروی انسانی و واحد پولی میان کشورهای عضو است.

کشورهای بولیوی، شیلی، کلمبیا، اکوادور و پرو نیز اکنون در زمره اعضای وابسته به مرکوسور قرار دارند. دولت ونزوئلا نیز در ژوئن ۲۰۰۶ قرار داد عضویت در مرکوسور را به امضا رسانیده است. اما عضویت کامل ونزوئلا در مرکوسور منوط به تایید پارلمانهای پاراگوئه و برزیل است.