به گزارشافکارنیوز، شخص نخست به اتهام مشارکت در سه تظاهرات در عوامیة در منطقه قطیف و داشتن عکس‌هایی علیه آل سعود در تلفن همراهش و آشنایی با چند تن که اعلامیه‌ و کوکتل مولوتف توزیع می‌کردند، به هشت سال حبس محکوم شد.

شخص دوم نیز به اتهام مشارکت در چند تظاهرات در قطیف و ورود به سایت‌های مخالف نظام با هدف مشارکت در این سایت‌ها و نوشتن عبارت‌هایی تحریک آمیز علیه آل سعود و اهانت به آنها به ۹ سال حبس محکوم شد.

یکی دیگر از اتهام‌ها علیه این شخص درخواست وی برای آزادی زندانیان سیاسی بوده است.

قطیف همزمان با اعتراض‌ها در بحرین در سال ۲۰۱۱ شاهد تظاهراتی علیه نظام آل سعود بود که این تظاهرات در سال ۲۰۱۲ شدت یافت و به کشته شدن بیش از ده‌ها تن انجامید.

شیعیان عربستانی بر این باورند که نظام آل سعود اجازه دستیابی آنها را به پستهای اداری و نظامی بویژه پستهای رده بالا در دولت نمیدهد.