به گزارشافکارنیوز، اقدام ارتش رژیم صهیونیستی در راستای اجرای برنامه های ریاضت اقتصادی دولت این رژیم انجام می شود. به گفته " بنی گانتز " رئیس ستاد مشترک ارتش رژیم صهیونیستی کوچک سازی ساختار ارتش طی برنامه ای چند ساله به اجرا گذاشته می شود.

طبق این طرح حدود پنج هزار نظامی حقوق بگیر اسرائیلی تعدیل و واحد های نظامی سنتی با ادوات قدیمی مانند هنگ های زرهی، اسکادران های هوایی و تفنگداران دریایی منحل می شوند. بر این اساس ارتش رژیم صهیونیستی قصد دارد با به روز کردن تجهیزات نظامی، تقویت نیروهای هوایی و به کار گیری واحد های جدید فعالیت خود در عرصه جنگ های مدرن از جمله جنگ سایبری را تقویت کند.

ارتش رژیم صهیونیستی همچنین در زمینه تولید سیستم های جدید دفاع موشکی سرمایه گذاری می کند. این در حالی است که بروز ناآرامی ها در مصر و سوریه سبب نگرانی مقامات تل آویو در مورد تامین امنیت سرزمین های اشغالی شده است.