کاترین اشتون هماهنگ کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا در پاسخ به نامه وزیر امور خارجه کشورمان در خصوص اوضاع جاری خاور میانه بویژه وضعیت نگران کننده بحرین تاکید کرد: گفتگو تنها راه حل برای برون رفت از اوضاع کنونی در بحرین است .

به گزارش مهر، علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه کشورمان اخیرا با ارسال نامه ای برای خانم اشتون نسبت به وقایع جاری در بحرین وسرکوب خشونت آمیز مردم این کشور ابراز نگرانی کرده وخواستار اقدامات عملی و موضعگیری شفاف اتحادیه اروپا در این زمینه شده بود.

به گزارش مهر، چندی قبل علی اکبر صالحی وزیر خارجه با ارسال نامه و گفتگوی تلفنی با کاترین اشتون خواستار اتخاذ مواضع شفاف و بدون تبعیض اتحادیه اروپا نسبت به تحولات منطقه شده بود.