به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شبکه العالم، این روزنامه نوشت: ما دشمنی و تعصب افراطی شیخ مکه(عبدالعزیز آل الشیخ) در قبال ملت ایران را که نقشی بسزا در تمدن بشری از جمله تمدن عربی و اسلامی داشته اند، محکوم می کنیم ملتی که برخی از افراد آن همانند دیگران در راه علم تلاش ها کردند و گاه در مسائل ملی و مذهبی جان فشانی نیز کردند.

در بخش دیگری از این مطلب به قلم عبداللطیف الدعیج آمده است: عبدالعزیز بن عبدالله آل الشیخ مفتی اعظم و رئیس شورای فتوای عربستان پس از گسترش وهابیت به کمک دلارهای نفتی کویت و عربستان، شیخ الشیوخ دین اسلام و نماینده اصلی این دین در مرحله کنونی شمرده می شود. عبدالعزیز آل الشیخ به گونه ای به ایران حمله کرد که این حمله را فقط می توان اقدامی بچه گانه یا ساده لوحانه توصیف کرد.

درادامه این مقاله با انتقاد از حمله به ایرانی ها تاکید شد: ایرانیان و یونانی ها از مهمترین سازندگان تمدن جهان ما اعراب و تأثیرگذارترین ملت ها در فعالیت های بشری کنونی هستند.

اگر بگوئیم که تمدن عربی و اسلامی غالباً مرهون تلاش بزرگان دین، علم و ادب ایران زمین است، گزاف نگفته ایم. کدام یک از ما اعراب می تواند فارابی، ابن سینا، خوارزمی، سیبویه و صحابی پیامبر سلمان فارسی و دیگر نوابغی را که به میراثبشری غنا بخشیدند، فراموش کند؟ با صرف نظر از ادعای " عرب بودن بسیاری از بزرگان متولد شده و رشد یافته در شمال ایران مانند بزرگان حدیث، علم و ادب؛ اقامت این افراد در ایران و تعامل آنان با ایرانی ها بی شک یکی از علل شکوفاشدن استعدادها و موهبت هایشان بود.

توصیف اختلافات سیاسی ما اعراب با ایران به اختلافات ملل و نژادها به معنی تبدیل این اختلافات سیاسی به اختلافات همیشگی و ابدی است که با تغییر دولت ها از بین نخواهد رفت. اگر چنین اتفاقی بیفتد ادعای کسانی که قائل به کینه ورزی و افراط گری ناپسند مسلمانان هستند، ثابت می شود. همه اختلافات سران کشورها و تضاد منافع گذرا مانند دیگر اختلافات و جنگ های بشری به وحدت، تعامل وهمزیستی ملل منجر خواهد شد. ما دشمنی و تعصب افراطی شیخ مکه(عبدالعزیز آل الشیخ) در قبال ملت ایران را که نقشی بسزا در تمدن بشری از جمله تمدن عربی و اسلامی داشته اند، محکوم می کنیم ملتی که برخی از افراد آن همانند دیگران در راه علم تلاش ها کردند و گاه در مسائل ملی و مذهبی جان فشانی نیز کردند.