افکارنیوز: نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی یکشنبه شب به منطقه النهضه واقع در شرق شهر رفح در جنوب غزه یورش بردند. به گزارش پایگاه اینترنتی خبرگزاری معا از غزه ،گردانهای الاقصی اعلام کردند در پی این یورش درگیریهای شدیدی بین مبارزان این گردانها و نظامیان اسرائیلی روی داد و این نظامیان بخشهای وسیعی از اراضی فلسطینیان را در منطقه النهضه تخریب کردند. به گزارش پایگاه اینترنتی خبرگزاری معا از غزه ، همچنین یک گلوله خمپاره دیشب به منطقه ای نزدیک شهرک اشکول اسرائیل در غرب صحرای نقب اصابت کرد و در نتیجه ان چند تن اسیب دیدند و خساراتی ببار امد