به گزارشافکارنیوز، محمد سلیم ۷۵ ساله، روز ۲۹ آوریل در بیرمنگام، مرکز انگلیس در حالی که در راه رفتن به خانه‌اش از یک مسجد محلی بود، با ضربات چاقو به قتل رسید.

پلیس " میدلندز " گفت، یک مرد اوکراینی که هم اکنون در حبس است روز شنبه به خاطر قتل سلیم به طور رسمی دستگیر شد.

نیروی پلیس گفت، این قتل که در ابتدا با آن به عنوان یک قتل نژادپرستانه برخورد شد اما بعد بدون شرح ماند، در حال حاضر از آن به عنوان یک " اقدم تروریستی " و بخشی از تحقیق گسترده‌تر ضد تروریسم نگریسته می‌شود.

این مظنون و یک اوکراینی ۲۲ ساله دیگر روز پنجشنبه در بخشی از تحقیق درخصوص انفجارهای مساجد در شهرهای مجاور مانند "تیپتون"، "والسال" و "وولورهمپتون"، توسط پلیس دستگیر شدند.