به گزارشافکارنیوز، پاپ فرانسیس اول برزیل را که بیشترین تعداد کاتولیک های جهان را دارد، به عنوان نخستین مقصد سفری خود از زمان دستیابی به این منصب انتخاب کرده است. وی فردا وارد " ریو د ژانیرو " خواهد شد.

سفر پاپ یک هفته به طول خواهد انجامید. در حال حاضر میلیون‌ها تن از کاتولیک‌های جهان در این کشور گرد هم آمده‌اند و منتظر وارد شدن پاپ به برزیل هستند.

پاپ به منظور برگزاری " روز جوان " از ماه‌ها پیش اعلام کرد که به برزیل سفر می کند. این مراسم هر سه سال یک بار در یکی از کشورهای ۵ قاره برگزار می‌شود.

رهبران کشورهای مختلف در این مراسم شرکت خواهند کرد کریستینا فرناندزکریشنر، رئیس جمهور آرژانتین یکی از رهبران مذکور خواهد بود.

اعلام شده است است که پاپ برنامه خود برای اداره کلیسای کاتولیک را در این سفر ارائه خواهد کرد.

در این مراسم قریب به ۶ هزار خبرنگار از تمامی کشورهای جهان حضور خواهند داشت.

در چهار ماهی که فرانسیس اول به منصب پاپ دست یافته است نه تنها خود را حامی فقیران نشان داده است بلکه با پیش گرفتن یک زندگی بسیار ساده اعلام کرده که کلیسا نیز می بایست همچون فقیران به زندگی خود ادامه دهد.

تظاهرات‌های تاریخی اخیر دولت‌مردان این کشور را بر آن داشت تا به‌منظور حفظ امنیت پاپ و همچنین هواداران وی که از کشورهای مختلف به برزیل سفر می‌کنند تعداد بی‌شماری نیروی پلیس را به کار بگیرند.

پاپ فرانسیس که از سال ۱۹۹۸ اسقف بوئنوس آیرس، پایتخت آرژانتین بود از سال ۲۰۰۱ به مقام کاردینالی دست پیدا کرد و سراسقف کلیسای کاتولیک آرژانتین و سرانجام در چند ماه گذشته بهعنوان پاپ جهان کاتولیک انتخاب شد. پاپ فرانسیس اول، اولین پاپ آمریکای لاتینی است.