به گزارشافکارنیوز، این فعال عربستانی که مطالب خود را با نام " مجتهد " در تویتر منتشر می کند، به نقل از منابع آگاه نوشت: یکی از شاهزادگان سعودی که در آلمان ساکن است، به زودی با صدور بیانیه ای جنجالی جدایی خود را از خاندان حاکم اعلام خواهد کرد و به تمام معنای کلمه به اپوزیسیون سیاسی تبدیل خواهد شد.

مجتهد که به سبب معتبر بودن نوشته ها و پیش بینی هایش، نظر یک میلیون خواننده را به خود جلب کرده تاکید کرد: این بیانیه تفاوت چندانی با مواضع مخالفان نظام آل سعود در خارج از کشور ندارد و در آن آشکارا به جریان های مخالف که به شدت با نظام آل سعود دشمن هستند اشاره می شود.