به گزارش افکارنیوز، بیش از یکصد و سی زندانی در زندان مخوف گوانتانامو در کوبا برای مدت پنج ماه و نیم است در اعتراض به وضع ناگوار خود در زندان دست به اعتصاب غذا زده اند.

این زندانیان که در ماه رمضان روزه می گیرند باعثخشم مقام های زندان شده اند تا جایی که با تزریق مواد قضایی تلاش می کنند به زور روزه آنها را بشکنند.

با وجود اعتراضات گسترده، مقام های زندان همچنان به تزریق مواد غذ ایی به زندانیان ادامه می دهند. گروه های حقوق بشری این اقدام را محکوم کردند و آن را مصداق بارز شکنجه اعلام نمودند.

باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در انتخابات سال ۲۰۰۸ اعلام کرد این زندان را تعطیل خواهد کرد. وی اذعان کرد زندان گوانتانامو نماد نقض حقوق بشر از سوی آمریکا است. با وجود این وعده ها، وی هنوز هیچ اقدام عملی در این زمینه انجام نداده است.

با گذشت حدود پنج سال هنوز ۱۶۶ زندانی در این زندان مخوف به سر می برند. دولت آمریکا این افراد را حتی تفهیم اتهام نیز نکرده است و آنها از حقوق اولیه خود نیز محروم هستند.

۸۶ زندانی در حال حاضر از هرگونه اتهامی تبرئه شده اند اما تاکنون هیچ قدمی برای آزادی آنها از زندان برنداشته نشده است.