به گزارش افکارنیوز، در پی فراخوان گروه اخوان المسلمین برای تجمع اعتراضی در برابر سفارت آمریکا و چند کشور غربی، تظاهرات حامیان محمد مرسی برای حرکت به سوی سفارت آمریکا آغاز شده است.

نیروهای ویژه ارتش مصر برای پیشگیری از وقوع خشونت و درگیری در این منطقه مستقر شده اند و با استفاده از سیم خاردار و خودروهای زرهی اقدام به مسدود کردن خیابان اصلی منتهی به سفارت آمریکا، کرده‌اند.

در همین راستا صدها زن در گروه‌هایی در برابر مسجد النور تجمع کرده اند تا در تظاهرات اعتراضی در برابر وزارت دفاع نسبت به کشته شدن چند زن در حوادثمنصوره مصر حضور پیدا کنند.

معترضان پرچم‌های مصر و تصاویر رئیس جمهور برکنار شده را نیز بالای سر بردند.

خیابان «عمر مکرم» نیز در پی فراخوان گروه اخوان المسلمین، شاهد حضور گسترده نیروهای امنیتی برای تأمین امنیت تظاهرات کنندگان مخالف مرسی در میدان تحریر بوده است.

از زمان برکناری محمد مرسی تاکنون خیابانهای مصر به صحنه زور آزمایی حامیان و مخالفان مرسی تبدیل شده است.