به گزارش افکارنیوز، تن دادن انگلیس به مقررات اتحادیه اروپایی سالانه میلیاردها پوند برای انگلیس هزینه دارد.

بنا بر این گزارش، فردا ویلیام هیگ وزیر خارجه انگلیس شش گزارش را منتشر خواهد کرد که نشان دهنده هزینه های گزافی است که اجرای مقررات اتحادیه اروپایی هر ساله به انگلیس تحمیل می کند.

اعضای ارشد حزب محافظه کار انگلیس امیدوارند که انتشار این گزارشها بتواند در صورت پیروزی مجدد " دیوید کامرون " در انتخابات سال ۲۰۱۵ بستر مناسبی را برای مذاکرات مجدد بین اروپا و انگلیس ایجاد کند.

این گزارشها نشان خواهد داد که:

- از زمان ایجاد اتحادیه اروپا ۴۰۰ قانون وضع شده است که برای بخش تجارت انگلیس ۶۷۶ میلیون پوند در سال هزینه داشته است.

- تن دادن به مقررات آژانس کارگری اروپا سالانه ۱.۵ میلیارد پوند برای شرکت های انگلیس هزینه دارد.

- کمتر از نیمی از کمک های مالی خارجی پرداخت شده از سوی موسسات اروپایی برای کمک به کشورهای فقیر هزینه می شوند.

- همچنین در این گزارش اسنادی ارائه شده اند که نشان خواهند داد که چگونه اتحادیه اروپا برقوانین مالیاتی، بهداشتی، کمک های خارجی، سیاست خارجی و امنیت غذایی انگلیس تاثیرگذار بوده است.

دولت انگلیس قصد دارد ادامه عضویت این کشور در اتحادیه اروپایی را به همه پرسی بگذارد.