به گزارشافکارنیوز، به دنبال اهانت یک پلیس به یک زوج مسلمان فرانسوی در منطقه «تراپه» واقع در حومه پاریس، این منطقه مدتی است به صحنه ناآرامی‌های خیابانی، تبدیل شده است.

شاهدان عینی در این باره به خبرگزاری «رویترز» گفتند، حادثه پس از آن آغاز شد که پلیس در حین کنترل اوراق هویت یک زن محجبه و برقع پوش به وی اهانت و همسر این زن نیز به اقدام پلیس اعتراض کرد. پلیس نیز با توسل به خشونت وی را بازداشت کرد. به محض انتشار این خبر صدها نفر از ساکنان این منطقه با ریختن به خیابان‌های شهر علیه رفتار بد پلیس فرانسه تظاهرات کردند.

گزارش‌ها و تصاویر منتشر شده حاکی است این اعتراض‌ها بعضا به خشونت کشیده شده و معترضان اقدام به آتش زدن چندین خودرو کرده‌اند. پلیس فرانسه می‌گوید توانسته آرامش را به «تراپه» بازگرداند اما بیم آن می‌رود این اعتراض‌ها دوباره از سر گرفته شود.

بنابراین نیروهای پلیس در طول شب در خیابان‌ها حضور خواهند یافت.

مقامات پلیس فرانسه نگران هستند که بار دیگر درگیری‌هایی مشابه درگیری‌های خیابانی سال ۲۰۰۵ در فرانسه رخ دهد. شورش‌هایی که در تاریخ ۴۰ سال اخیر فرانسه بی‌سابقه بود و برای روزهای متوالی این کشور را در وضعیت اضطراری قرار داد.

بنا به گزارش رویترز بعد از اعتراض ساکنان تراپه به پلیس، خیابانهای این منطقه با شیشه شکسته اتوبوسها و مغازهها، سطل زبالههای آتش زده و درهای شکسته پوشیده شد. با این حال یک نماینده شورای محلی این منطقه مهاجرنشین حومه پاریس، اوضاع فعلی را آرام و تحت کنترل توصیف کرد.این مقام محلی به خبرنگاران حاضر درمحل گفت: پلیس تا زمانی که این ناآرامی خیابانی پایان یابد، در منطقه باقی خواهد ماند.